gandia.upv.igualtat

En aquesta web volem contribuir a fer una universitat més diversa i igualitària. Ens acompanyeu?

Protocol d’atenció a la identitat i expressió de gènere de la Universitat Politècnica de València

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València ha aprovat recentment el Protocol d’atenció a la identitat i expressió de gènere. Es traca d’un pas més en el compromís de la UPV per garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació. Així ens ho conta Maria Rosa Cerdá Hernández, Tècnica de la Unitat d’Igualtat (Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV), a qui hem entrevistat sobre aquesta normativa.

Bandera Transgènere

Bandera Transgènere

Quin n’és l’objectiu?
Aquest protocol ve a donar resposta a la nostra realitat i es dirigeix a fer efectius els drets inherents a la persona. És un pas avant en el compromís de la UPV per a garantir la igualtat d’oportunitats i no discriminació: la integritat de la persona en la seua expressió sentida és el nucli de desenvolupament d’aquest protocol que manté un doble valor.
D’una banda és el reconeixement a la llibertat d’identitat i expressió de gènere en la nostra universitat establint el procediment necessari per a la seva garantia i, per un altre, té un valor armonitzador de la nostra convivència, dóna espai a la diversitat genèric-sexual com a aportació social i és exemple positiu per a la mateixa societat a la qual serveix la UPV. La Unitat d’Igualtat UPV, dependent del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació, és la responsable de canalitzar les sol·licituds d’identitat i/o expressió de gènere. Poden remetre’s les consultes o qüestions d’interès al correu igualdad@upv.es

El protocol inclou diverses definicions que poden ajudar a entendre el contingut de la normativa, quins termes són?

Com a instrument per al desenvolupament del procediment de garantia de la identitat i/o expressió de gènere, és necessari establir clarament uns conceptes que fixen el marc d’actuació. Per a aqueixa seguretat en el procediment, s’ha comptat amb els conceptes arreplegats en la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana que ha permès el suport normatiu necessari per al desenvolupament del protocol.
Entre les definicions que la Llei 8/2017 fixa, destacaria especialment les referides a les discriminacions i la victimització secundària. El nucli d’aqueixes definicions està centrat en la responsabilitat que, com a societat, tenim enfront de la vulneració dels drets individuals, en aquest cas, de les persones amb identitat i/o expressió de gènere no heteronormatiu: la nostra actitud, accions i inhibicions tenen conseqüències i hem de mantenir consciència sobre la nostra capacitat individual i col·lectiva per a modificar estructures i paràmetres nocius.

Quins drets reconeix específicament la UPV a la seua comunitat universitària i com pot accedir-se a ells?

The Wachowskis

The Wachowskis

El principal focus dels drets és, òbviament, tenir el reconeixement social sobre la identitat i/o expressió de gènere sentit. Aquest punt essencial es fa efectiu mitjançant la correcta consignació del nom sentit en aquells documents, espais i activitats de la UPV en la qual apareix públicament identificada la persona. D’aquesta manera, el tractament en la convivència (aules, tallers, administració, interrelacions…) es formalitza mitjançant l’emissió de la targeta o acreditació UPV amb el nom sentit que serà l’utilitzat en llistats, accés a equips, inscripcions a, per exemple, esport… S’assegura que la persona tinga accés als espais assignats al seu gènere sentit i que siga respectada la seua identitat plenament.
La següent fase d’aqueix procés es produeix quan la persona ha obtingut el seu DNI segons la seua identitat de gènere. A partir de l’obtenció del DNI, es modifica la documentació amb valor administratiu que constara en la UPV, sempre que ho sol·licite la persona i en tota aquella tècnicament possible. Es tracta de preservar els seus drets i obligacions sense menyscabar el seu dret al reconeixement de la identitat.
Allò important en aquesta última fase és que el títol oficial de grau així com màster o doctorat constarà amb el seu nom de DNI independentment de quan haja finalitzat: en el moment que s’obté el DNI i se sol·licita formalment, s’inicien les modificacions pertinents.

Consideres que aquesta normativa contribuirà a augmentar el benestar de la comunitat LGTBI+ a la UPV?

Aquesta normativa facilita el reconeixement a la identitat i/o expressió de gènere en la UPV. És un punt de partida en el reconeixement de la diversitat genèric-sexual, i, com es diu en el manifest del Rector amb motiu de l’efemèride del 28 de juny, el nostre compromís fa real la llibertat i igualtat en dignitat i drets de totes les persones.
El progrés social solament és possible si cadascú és conscient de la seva responsabilitat per a eliminar les desigualtats. El benestar dels altres és el propi, quan garantim aqueixos drets estem garantint els de conjunt de la societat.

Los comentarios están cerrados.